Fysioterapia ja fysikaaliset hoidot

Fysioterapiapalveluja  toteutamme asiakkaille joilla on neurologinen, tuki- ja liikuntaelin- , ortopedinen tai kehitysvamman diagnoosi. Pyrimme eri keinoin parantamaan sekä ylläpitämään asiakkaittemme liikkumis- ja toimintakykyä mahdollisimman hyvänä.

Fysikaalisethoidot  joihin kuuluvat eri kivunhoitomenetelmät: sähköhoidot, pintalämpöhoidot, hieronta, ja parafiinihoito käsiin

Kuntoutuslaitoksessamme asiakkaat hoidetaan yksilöllisesti. Asiakaskuntamme koostuu nuorista vanhuksiin. Asiakkaat tulevat maksusitoumuksella tai palveluasetelillä ( Kela vaativa lääkinnällinen kuntotus, FSH ky, K-H keskussairaala, vakuutusyhtiöt ja valtiokonttori) sekä itse maksavat asiakkaat lääkärinlähetteellä tai ilman lähetettä pelkästään hierontaan.

Osa asiakkaista käy fysioterapiassa kuntoutuslaitoksessa, joidenkin asiakkaiden kohdalla se toteutuu myös kotikäynteinä. Voimme myös yhdistää molemmat, niin että fysioterapia toteutuu sekä palveluntuottajan tiloissa että kotona.

Neurologinen fysioterapia

Asiakkaat, joilla on neurologinen sairaus kuten esim. aivoverenvuodosta tai -infarktista johtuva toispuoleinen halvaus, MS-tauti, lihassairaudet, Parkinson, CP-vamma tai ALS

Fysioterapia kohdistetaan asiakkaan liikkumis- ja toimintakykyyn. Fysioterapiassa harjoitellaan ja opetellaan uudelleen osittain tai kokonaan menetettyjä liikkumisen- ja toimintakyvyn osa-alueita. Pyrkimyksenä ja tavoitteena on selviytyä päivittäisistä toiminnoista turvallisesti ja mahdollisimman itsenäisesti. Toimenkuvaan kuuluu myös apuvälinetarpeen arvioiminen, niiden käytön hankinta ja harjoittelu. Mahdollista on myös asunnon muutostöiden arviointi ja prosessin alkuun saattaminen.

Tuki- ja liikuntaelin sairauksien fysioterapia

Eri syistä johtuvien niska-, selkä-, ylä/alaraaja kiputilojen hoidot eri kivunhoitomenetelmin, pehmytosakäsittelyin, terapeuttinen harjoittelu sekä asiakkaan ohjaus ja tukeminen omatoimisten harjoitteiden suorittamiseen.