Vaativan lääkinnällisen kuntoutuksen maksajana on KELA

Kela voi järjestää alle 65 v asiakkaalle vaikeavammaista lääkinnällistä kuntoutusta jos myöntämisedellytykset täyttyvät

  • Kun on vamman tai sairauden vuoksi huomattavia vaikeuksia selviytyä arjen toiminnoissa ja osallistua niiden suorittamiseen.
  • Kuntotuksen tarve on kestänyt vähintään vuoden.
  • Kuntotutus ei liity välittömästi sairaudenhoitoon.
  • Kuntoutuksen tavoitteet eivät ole hoidollisia, vaan tukevat suoriutumista ja osallistumista

Vaikeavammaisen lääkinnällinen kuntoutus perustuu KUNTOTUSUUNNITELMAAN jonka kuntoutuja, hoitavan tahon lääkäri ja mahdollinen moniammatillinen työryhmä laativat yhteistyössä. Se tehdään vähintään yhdeksi vuodeksi ja enintään kolmeksi vuodeksi.